امام جواداز منظر خلفا، دانشمندان ,نویسندگان

ساخت وبلاگ
چکیده : امام جواد (ع) از منظر خلفا، دانشمندان، نویسندگان و تاریخ نگاران(پاورپوینت) ابن ابی طلحه ابن ابی ط... با عنوان : امام جواداز منظر خلفا، دانشمندان ,نویسندگان بخوانید :

امام جوادازمنظرخلفا

امام جواد (ع) از منظر خلفا، دانشمندان، نویسندگان و تاریخ نگاران(پاورپوینت)

ابن ابی طلحه

ابن ابی طلحه شافعی در کتاب مطالب السئوول فی المناقب آل الرسول درباره شخصیت امام جواد <<علیه السلام>> می نویسد:او اگرچه صغیر السن است ولی کثیر القدر و رفیع الذکر می باشد.

ابن اب طلحه

اسقف بزرگ مسیحی

اسقف بزرگ مسیحی پس از آگاهی یافتن از علم و دانش امام جواد <<علیه السلام>> در مسایل پزشکی گفت: به نظر می رسد این شخص امام جواد علیه السلام از نسل پیامبران است.

>>

منبع: موسسه تحقیقات ونشرمعارف اهل بیت

خیرالدین زرکلی

خیرالدین زرکلی از دانشمندان بزرگ اهل سنت می نویسد: ابوجعفر جواد علیه السلام چون اجداد خویش مقام بلندی داشت هوشمند و خوش بیان بود و استعداد نیرومند و اصیلی داشت.

خیرالدین زرکلی

بی تقصیردانلود پاورپوینت امام جواد ازدیدگاه خلفا،دانشمندان وبزرگان

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : سه شنبه 10 بهمن 1396 ساعت: 8:05